Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Nr. TVA ATU 77300403
Numărul de înregistrare al societății: FN 564956 v
Tribunalul Registrului Comerțului: Handelsgericht Wien
Sediul: Viena
Tipul activității: agent comercial
Membru al organizațiilor Camerei de Comerț: Membru al Camerei de Comerț Viena.
Director Executiv: Ing. Markus Hummer

Limitarea răspunderii pentru conținutul propriu

Tot conținutul de pe site-ul nostru a fost creat cu grijă și conform cunoștințelor pe care le deținem. Cu toate acestea, nu se oferă nicio garanție pentru caracterul actual, complet și corect al tuturor paginilor. În conformitate cu art. 7 alin. 1 din Legea privind mediile de comunicare electronică (TMG), suntem responsabili, în calitate de furnizor de servicii, pentru propriul conținut de pe aceste pagini, în conformitate cu legile generale; cu toate acestea, în conformitate cu art. 8-10 din TMG, nu suntem obligați să monitorizăm informațiile transmise sau stocate de terți. Acest conținut va fi eliminat imediat după ce luăm cunoștință de o încălcare concretă, iar noi nu suntem răspunzători pentru perioada anterioară momentului în care am luat cunoștință de aceasta.

Limitarea răspunderii pentru linkurile externe

Site-ul nostru conține așa-numitele „linkuri externe” (linkuri către site-uri web ale unor terțe părți) asupra conținutului cărora nu avem nicio influență și pentru care, prin urmare, nu ne asumăm nicio responsabilitate. Furnizorul de informații pentru site-ul web legat este responsabil pentru conținutul și corectitudinea acestor informații. La momentul creării linkului, nu aveam cunoștință de nicio încălcare a legii. În cazul în care luăm cunoștință de o încălcare, vom elimina imediat linkul respectiv.

Drepturi de autor

Conținutul și lucrările publicate pe acest site web fac obiectul legii austriece privind drepturile de autor. Orice fel de duplicare, prelucrare, distribuire și orice fel de utilizare în afara limitelor legii drepturilor de autor necesită acordul prealabil scris al autorului sau al creatorului respectiv.


Credite foto
Sursele imaginilor și notificările privind drepturile de autor:

Furnizori diverși

Wilhelm T & P GmbH își desfășoară activitatea exclusiv pe baza următoarelor documente: