Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

AEROTEC® METAL CONDITIONER


NEJPOKROKOVĚJŠÍ LETECKÁ TECHNOLOGIE
PŘÍSADA DO OLEJŮ A MAZIV AEROTEC®
NEJNIŽŠÍ MOŽNÁ ÚROVEŇ TŘENÍ KOV-KOV

Křídla pro vaše stroje!

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA PRODUKTU:

  •  Metal Conditioner AEROTEC není tradičním doplňkem do oleje. Je 100% čistou syntetickou tekutinou, která neobsahuje žádná pevná tělesa (jako například přísady na bázi teflonu, kovů, mědi nebo olova), je prostředkem pro zušlechťování kovů nejlepší jakosti, neměnící plastické vlastnosti kovů, působící na bázi syntetických derivátů uhlovodíků, chránící kovy stálou syntetickou molekulární vazbou Adaptive Molecular Technologies, s obsahem inhibitoru koroze. Charakterizuje se vysokou molekulovou hmotností, vysokou chemickou a termickou stabilitou, nezapočítává se do skupiny nebezpečných výrobků, neobsahuje škodlivé složky zahrnuté americkým seznamem 40CFR Section 261, ani žádná rozpouštědla s nízkou molekulovou stabilitou, zmenšuje oxidační schopnosti kovů.
  • Metal Conditioner AEROTEC je poslední generací kondicionérů kovů, která si postupně nachází své široké uplatnění v automobilovém sportu, automobilovém průmyslu, v letecké a kolejové dopravě, v autobusové dopravě i v ostatním průmyslu (s využitím do převodových skříní, hydrauliky, při obrábění, chladících kompresorů, klimatizací, ložiskových soustav i v dalších provozech a zařízeních). Je určen pro čtyřdobé i dvoudobé benzínové motory, naftové motory, převodovky, rozvodovky a další mechanismy. Nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro jeho aplikaci.
  • Metal Conditioner AEROTEC je možné používat do nových i starších motorů, včetně ostatních mechanizmů bez ohledu na jejich stupeň opotřebení.
  • Metal Conditioner AEROTEC se molekulárně váže s chráněnou třecí plochou, kde vytváří na všech rotačních a třecích stěnách mikromolekulární ochranou vrstvu. Ve své struktuře je tekutý. Neucpává filtry ani olejové kanálky. Promíchaný s olejem vytváří trvalou a odolnou mikromolekulární mazací vrstvu s vysokou pevností a kluzností, odolávající vysoké teplotě a značnému mechanickému zatížení. Zabraňuje suchému tření (studenému startu). Vlivem cirkulace olejových a mazacích náplní se Metal Conditioner AERTOEC dostává na kluzné a třecí plochy, kde okamžitě vytváří vnitřní ochranou strukturu a vnější ochranný film s maximální účinností.
  • Metal Conditioner AEROTEC je smíchatelný se surovou naftou, benzínem, všemi oleji (syntetické i minerální), hydraulickými tekutinami, stálými vazelínami i vazelínami grafitovými. Metal Conditioner AEROTEC působí ihned po jeho aplikaci!
  • Metal Conditioner AEROTEC je vysoce účinný prostředek s mazacími a antikorozními účinky, které vysoce snižuje tření mezi všemi pohybujícími se částmi třecích ploch. Plně se váže molekulárně s povrchem kovů a výrazně snižuje tření než jakýkoliv olejový film.

Účinnost Metal Conditioneru AEROTEC na zbraních:

-          zvyšuje úsťovou rychlost střely o 41 stop (1 stopa = 30, 48 cm) za vteřinu
-          zvyšuje přesnost střelby o 11%
-          Napomáhá v předcházení zablokování mechanizmů zbraní
-          Snižuje opotřebení mechanizmů zbraní
-          Snižuje účinky koroze, uhlíku a nanášení olova – poskytuje účinnou ochranu proti korozi
-          Poskytuje vysoký rozsah tepelné ochrany zbraní
-          Zůstává na kovu i po opakované střelbě
-          Je vysoce koncentrovaný a douhodobě stálý
-          Jako nejlepší konzervační prostředek a mazivo do palných zbraní, od pistole a samopalu po děla velkých ráží
-          Nevyžaduje žádné zvláštní pracovní postupy pro jeho aplikaci


Testy, které byly provedeny i v České republice potvrdily:

-          že dochází ke vzrůstu síly motoru v rozmezí 2 až 3% při stejné spotřebě paliva
-          chemickou cestou dotěsňuje motory a tím zvyšuje účinnost komprese, má podstatný vliv na vzrůst výkonu motorů
-          Dokáže plně ochránit všechny motory před tzv. studeným startem
-          Vytváří molekulární povrch, který zabraňuje korozi, i když do oleje vnikne slaná mořská voda
-          Podstatně snižuje spotřebu energií
-          Zmenšuje spotřebu olejů a pohonných hmot o 6-11%
-          Nezvyšuje objem toxických látek ve výfukových plynech, ale naopak snižuje znečištění ovzduší a prostředí
-          Upravuje vůle, prodlužuje životnost strojů a zařízení, též plně zabezpečuje ochranu strojů a zařízení před vážnějšími poškozeními a haváriemi
-          Prokazatelně se redukují náklady na energie, údržby a opravy, ale především se snižují náklady na investice do nových zařízení

 


POZOR!!!  V případě použití Metal Conditioneru AEROTEC je třeba vyměňovat oleje v agregátech dle návodu daných výrobků, i přesto Metal Conditioner AEROTEC v technologiích zůstává.

ECO
Použitím Metal Conditioneru AEROTEC® podporujete životní prostředí! Jak? Máte menší spotřebuoleje a mazadel  z důvodu méně časté výměny.

Má níže uvedené fyzikálně-chemické vlastnosti:
-          bod vzplanutí (°C) 210
-          spalovací teplota (°C) 235 minimálně
-          teplota samovznícení (°C) 380
-          teplota tuhnutí (°C) -43
-          teplota kalení (°C) -32 (bod zákalu)


Všeobecné základní výhody užití Metal Conditioneru AEROTECu:

-          trvale zachovává své vlastnosti i v extrémních podmínkách
-          Je smísitelný s naftou, benzínem, olejem, syntetickými i minerálními oleji i jinými mazivy
-          Nízký koeficient tření, nízká teplota při provozu každého motoru po aplikaci Metal Conditioneru AEROTECu je to, co zabezpečuje jeho bezhavarijní provoz
-          Tvoří chemicky vysoce odolnou bariéru, která brání vzniku koroze, usazenin a zplodin při napalování karbonů. Vetšinou můžeme vidět, že proniká přímo do povrchu mikrokovu, kde se přímo spojuje a spolu s ním vytváří novou povrchovou odporovou vrstvu vůči třecím plochám
-          Redukce tření, snížení teploty zabezpečí vzrůst síly a tím výrazně snižuje spotřebu paliva
-          Snižuje hlučnost o 2,5 – 4 dB, vibrace, pracuje za vysokých teplot
-          Laboratorně zjištěné malé množství kovů v oleji svědčí o tom, že je zabezpečena značně prodloužená životnost všech motorů a agregátů
-          Je to doplněk, který radikálně zabezpečuje prodloužení života a tím vlastního využití strojů v práci v nejtěžších pracovních podmínkách


TECHNOLOGIE – průmyslové použití

-          KLIKOVÉ SKŘÍNĚ: přidejte 30-60 ml ATC na 1 litr oleje do motoru každých 300 moto-hodin. Pro starší nebo extrémní podmínky přidávejte 60-75 ml na 1 litr oleje každých 300 moto-hodin.
-          PŘEVODOVÉ SKŘÍNĚ, IZOLOVANÉ AGREGÁTY: dávkování 30-60 ml ATC/1 litr oleje. Doporučený postup plnění je doplňovat 25% dávky AEROTECu do stanovené náplně stroje/zařízení každých 25.000 moto-hodin, nebo doplňovat 50% předepsaného množství ATC do stanovené náplně stroje/zařízení každých 50.000 moto-hodin.
-          KOMPRESORY: do pístových , rotačních, chladících i klimatizačních agregátů 30-60 ml ATC/1 litr oleje na každých 1000 pracovních hodin.
-          HYDRAULIKA: přidejte 250 ml ATC na každých 22 litrů hydraulické kapaliny na každých 1000 pracovních hodin (vysvětlivka: 11,36 g AEROTECu na 1 litr hydraulické kapaliny = 250 ml ATC na 22 litrů hydraulické náplně).
-          OBRÁBĚNÍ A ZPRACOVÁNÍ KOVŮ: naneste tenkou vrstvu na kovový povrch při řezání tvrdých kovů, řezání závitů, před vytahováním, při vrtání, soustružení, broušení, lisování, frézování a hoblování.
-          VÁLEČKOVÁ A KULIČKOVÁ LOŽISKA: ponořte čistá ložiska do AEROTECu před montáží, nebo aplikujte jehlou do klecí již namontovaných ložisek. ATC lehce smíchejte s mazivem (60 ml ATC na 1 kg maziva) a naneste do ložiskového pouzdra – s využitím doporučení v návodu výrobce.
-          POUŽITÍ V DÍLNÁCH: výborné mazivo pro veškerá zařízení včetně pneumatických, ventily, řetězy, dopravníky, všechny hřídele, ložiska elektrických motorů, ohřívače a dmychadla.
-          MONTÁŽNÍ MAZACÍ OLEJ: naneste na ložiska klikových hřídelí, ložiskové čepy, ložiska vačkových hřídelí, nosné (dosedací) plochy a paty zdvihadel.
-          POUŽITELNOST JIŽ OD -60°C

 


 

OBECNÝ NÁVOD MOŽNÝCH APLIKACÍ AEROTEC:

Metal Conditioner AEROTEC výrazně snižuje tření, čímž zvyšuje spolehlivost a životnost dílů, výrazně snižuje spotřebu paliva a zvyšuje výkony motorů.
-          výrazně snižuje tepelné namáhání strojů
-          teplota motoru a oleje, s nímž mícháte AEROTEC, není důležitá
-          obecné dávkování: přibližně 50 ml ATC na 1 litr oleje

Níže uvedené poměry se týkají využití v evropských podmínkách.

-          motory benzínové 250 ml ATC na celou olejovou náplň motoru
-          motory dieselové 300 ml ATC na celou olejovou náplň motoru
-          automatické převodovky 150 ml ATC na celou náplň
-          ruční převodovky (benzín) 200 ml ATC na celou náplň
-          ruční převodovky (diesel) 250 ml ATC na celou náplň
-          diferenciály 150 ml ATC na celou olejovou náplň
-          posilovače řízení 50 ml ATC na celou náplň hydraulické kapaliny posilovače
-          motory čtyřdobé 100 ml ATC / 10 litrů benzínu (provést min. 4 x ročně)
-          motory dieselové 150 ml ATC / 10 litrů motorové nafty (provést min. 4 x ročně)


Dvoutaktní motory:

-          motory dvoudobé 50 ml ATC / 1 litr přidávaného oleje do paliva pro dvoudobé motory, který se míchá s benzínem
-          převodovky motocyklů 50 ml ATC / 1 litr olejové náplně
-          Metal Conditioner AEROTEC nemám negativní vliv na lamely a činnost spojky v olejové lázni u motocyklů

OSTATNÍ:

-          aplikací (vstříknutím) Metal Conditioneru AEROTEC pod pryžovou manžetu brzdičů (která zabraňuje vniknutí vody a jiných nečistot k pracovnímu válci) výrazně zabrání blokování, korodování a tím pádem vzlínání a nežádoucím účinkům brzdové kapaliny
-          AEROTEC je neobyčejně účinný pro práci vstřikovacích čerpadel, po nalití 250 ml ATC do plného objemu paliva v nádrži vozidla dojde k ošetření všech hlavních rotačních dílů vstřikovacího čerpadla a zároveň i všech trysek.

Důvodem nelineární aplikace Metal Conditioneru AEROTEC je, že se NEJEDNÁ O ADITIVUM do olejů, ale jedná se o KONDICIONÉR KOVŮ,  který působí přímo na kovové vnitřní třecí plochy ošetřených strojů. Množství nezávisí na objemu náplní olejů, ale na celkové velikosti kovových třecích ploch. Aplikace většího množství než je uvedeno nemá negativní vlivy. Pro sportovní účely se používá minimálně dvojitá dávka.

POZOR!!!  Jestliže byl dříve do převodové – rozvodové skříně motoru, nebo stroje, použit olejový doplněk s teflonem (PTFE) nebo s doplňkem mědi nebo olova, je nezbytné nejdříve vyměnit olejovou náplň včetně filtrů a teprve následně můžete aplikovat AEROTEC včetně nových olejových náplní.

Pro Metal Conditioner AEROTEC je ZÁRUČNÍ DOBA NEOMEZENÁ. Metal Conditioiner AEROTEC je HIGH-TECH technologie vyvinutá speciálně pro letectví.

Kde použít AEROTEC?

Kdekoliv, kde je kontakt kovu na kov

LETECTVÍ – motory, agregáty, lanovody táhla a spoje, ložiska posilovače

AUTO MOTO – motory, převodovky, diferenciály, posilovače řízení

PRŮMYSL – STROJE A ZAŘÍZENÍ – obráběcí stroje, CNC technologie, kompresory, klimatizace, hydrauliky, ložiska soustružnické nože, vrtáky

ZAHRADNÍ TECHNIKA – sekačky, motorové pily, ruční nářadí

DOMÁCNOST – vodárny, čerpadla, šicí stroje, zámky, panty, elektrospotřebiče, jízdní kola

ZBRANĚ A ZBRAŇOVÉ SYSTÉMY – pro poloautomatické a automatické zbraně, brokovnice, kulovnice používající střelivo všech kalibrů, pro všechny lehké a těžké zbraně, samohybná a tanková děla – nevytváří se usazenina po mnohonásobné střelbě – neucpává plynové kanálky a neznečisťuje mechanizmy – poskytuje stálou funkci zbraním ve velmi obtížných přírodních podmínkách a značně snižuje zasekávání.